Kính Ghép Hoa Đồng Gia việt Luxury

Kính ghép hoa đồng hay kính hoa đồng là sản phẩm kính nghệ thuật được tạo nên bằng bằng ghép các mảng kính nhiều hình thù, màu sắc khác nhau bởi hệ thống các thanh nẹp đồng

Danh mục: